Tin tức nghề nghiệp tuyển dụng việc làm, Việc làm Hải Phòng, Viec lam Hai Phong, Tuyển dụng Hải Phòng, tuyen dung Hai Phong > Quy trình tuyển dụng 

 

NHÀ TUYỂN DỤNG
Ngày đăng: 24/01/2010 | 23:47   Số lần xem:  8367
Quy trình tuyển dụng
Quy trình tuyển dụng tại trung tâm tư vấn việc làm www.tuyendunghaiphong.vn :

Với ứng viên:
Bước 01 : Gửi hồ sơ qua Mail hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của Trung tâm tư vấn việc làm của  www.tuyendunghaiphong.vn
Bước 02 : Trung tâm tư vấn việc làm của www.tuyendunghaiphong.vn sẽ liên hệ với các ứng viên sơ  tuyển để lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.
Bước 03 : Liên hệ với các ứng viên để bố trí lịch hẹn gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp và ứng viên (Lịch hẹn do www.tuyendunghaiphong.vn đặt lịch).
Bước 04: www.tuyendunghaiphong.vn sẽ thông báo lại kết quả chính thức cho ứng viên chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày ứng viên gặp gỡ doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng:
Bước 01 : Gửi hồ sơ qua Mail hoặc nộp hồ sơ tuyển dụng trực tiếp tại văn phòng của Trung tâm tư vấn việc làm của www.tuyendunghaiphong.vn.

Bước 02 : Trung tâm tư vấn việc làm của www.tuyendunghaiphong.vn  sẽ  chủ động tìm kiếm, liên hệ với các ứng viên để lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất cho các doanh nghiệp làm việc trực tiếp theo thời gian doanh nghiệp ấn định .
Bước 03 : Liên hệ với các ứng viên sơ tuyển để bố trí lịch hẹn gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp và ứng viên .
Bước 04: Doanh nghiệp xác nhận thông tin đã trao đổi trực tiếp và tuyển dụng thành công (nếu có) với www.tuyendunghaiphong.vn + Gửi cho www.tuyendunghaiphong.vn bản photo hợp đồng lao động giữa ứng viên và doanh nghiệp +  thanh toán 40% lương tháng đầu tiên của ứng viên (Căn cứ  theo thông tin về mức lương của nội dung hợp đồng lao động giữa ứng viên và nhà tuyển dụng) .

 

 
Các tin khác