Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty TNHH Dầu Khí
Giới thiệu:
Công ty TNHH Dầu Khí
Xem thêm
Địa chỉ:
Ngô Quyền, Hải Phòng
Quy mô:
100-200 người

Có tất cả tin tuyển dụng.

Không có việc làm nào trong mục này.
 Việc làm cần tuyển gấp