Quy định & điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

A. THỎA THUẬN SỬ DỤNG CHUNG 

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện trong bản Thỏa thuận này này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng  tuyendunghaiphong.vn của Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ phần mềm Tín Nghĩa . Bằng việc chấp thuận sử dụng dịch vụ của Tuyển Dụng Hải Phòng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website  tuyendunghaiphong.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected]

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Thỏa thuận này và hợp đồng của bạn với  tuyendunghaiphong.vn, Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng. Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình, có thể cập nhật, tạm dừng, chấm dứt, thay đổi bổ sung một phần hoặc toàn phần, mọi điều khoản được quy định trong Thỏa thuận theo thời gian mà không cần báo trước, vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của Cổng thông tin. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang web  tuyendunghaiphong.vn.

 

 

 

B. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 

1. Bạn thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác ("Nội dung"), được bạn (định nghĩa là người có tài khoản sử dụng) chia sẻ công khai và rộng rãi trên diễn đàn hoặc tại các khu vực trên website, dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn.


2. Bạn thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn trong bất cứ phương diện nào nào về nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan. Bạn có quyền từ chối nhận những thông tin tương tự bằng cách phản hồi tại địa chỉ: [email protected] hoặc ẩn hồ sơ trực tiếp trên web.


3. Bạn sẽ không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ hoặc mạng lưới của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép; bao gồm nhưng không giới hạn việc tác động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và trải nghiệm dịch vụ của Tuyển Dụng Hải Phòng.


4. Bạn sẽ không được tải lên, truyền và phát tán bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của bạn nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.5. Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác dưới bất kỳ hình thức nào như email, thư, các cuộc gọi hay các bản fax.6. Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào tới hệ thống và người dùng.7. Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ Tuyển Dụng Hải Phòng vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Tuyển Dụng Hải Phòng; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.8. Bạn không có quyền trong nội dung và đối với thông tin được Tuyển Dụng Hải Phòng cung cấp, vì thế bạn sẽ không sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

 

 

 

C. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TUYỂN DỤNG HẢI PHÒNG 

9. Cổng thông tin Tuyển Dụng Hải Phòng (tuyendunghaiphong.vn) là trang web do Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ phần mềm Tín Nghĩa  sở hữu và điều hành. Dịch vụ của  tuyendunghaiphong.vn đóng vai trò là địa chỉ cho các nhà tuyển dụng đăng tuyển dụng, tìm kiếm và đánh giá Người tìm việc; Người tìm việc đăng Hồ sơ cá nhân, tìm kiếm việc làm, các đơn vị quảng cáo đăng tải quảng cáo.10.  tuyendunghaiphong.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và Người tìm việc. Do đó, Tuyển Dụng Hải Phòng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc.11. Tuyển Dụng Hải Phòng cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web  tuyendunghaiphong.vn được chính xác, uy tín và chất lượng cao, nhưng chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó.12. Tuyển Dụng Hải Phòng không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc Tuyển Dụng Hải Phòng (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.)13. Chúng tôi không thể bảo đảm trang web  tuyendunghaiphong.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web  tuyendunghaiphong.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào trang web  tuyendunghaiphong.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.14. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Tuyển Dụng Hải Phòng sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này. Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Tuyển Dụng Hải Phòng hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.15. Tuyển Dụng Hải Phòng được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web  tuyendunghaiphong.vn, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.16. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang web  tuyendunghaiphong.vn bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tuyển Dụng Hải Phòng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang web  tuyendunghaiphong.vn.

 

 

 

D. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC 

17. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website Tuyển Dụng Hải Phòng đều thuộc về Tuyển Dụng Hải Phòng hoặc cấp phép hợp pháp cho Tuyển Dụng Hải Phòng sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước. Trừ phi được sự đồng ý của Tuyển Dụng Hải Phòng, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website Tuyển Dụng Hải Phòng hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Tuyển Dụng Hải Phòng.18. Trong mọi trường hợp, chúng tôi được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.19. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website Tuyển Dụng Hải Phòng, nội dung của website, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.20. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới Tuyển Dụng Hải Phòng và/hoặc dịch vụ của Tuyển Dụng Hải Phòng một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của bạn.21. Với việc cung cấp Nội dung cho chúng tôi: Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.22. Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này; Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: [email protected]


23. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

 

 

 

E. THỎA THUẬN BỔ SUNG DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG 

24. Tuyển Dụng Hải Phòng sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Tuyển Dụng Hải Phòng. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao nội dung Tuyển Dụng Hải Phòng hoặc các tài liệu trên trang web Tuyển Dụng Hải Phòng chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự.25. Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, Tuyển Dụng Hải Phòng có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định. Các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của Tuyển Dụng Hải Phòng theo thời gian.26. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ Tuyển Dụng Hải Phòng để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của Tuyển Dụng Hải Phòng, là không phù hợp với điều khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.27. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu của bạn. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản, chia sẻ quyền lợi Nhà tuyển dụng được xác thực mất phí (bao gồm việc lọc, xem hồ sơ và đăng tin tuyển dụng) với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang web Tuyển Dụng Hải Phòngcủa bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.28. Thông tin Nhà tuyển dụng đăng trên Tuyển Dụng Hải Phòng không được chứa đựng những nội dung: 
a. Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm. 
b. Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành. 
c. Đăng tải những nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, những công việc 
d. Yêu cầu người tìm việc phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ 
e. Tuyển Dụng Hải Phòng không cho phép tuyển dụng nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi tin đăng không có thật hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật. khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu người tìm việc mua hàng. tuyển. 
f. Tuyển Dụng Hải Phòng có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang web Tuyển Dụng Hải Phòng mà không phù hợp với bản điều khoản này.29. Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ Tuyển Dụng Hải Phòng, bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên Tuyển Dụng Hải Phòng hoặc vi phạm các điều khoản này, Tuyển Dụng Hải Phòng có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên trang website Tuyển Dụng Hải Phòng.30. Bạn không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ Tuyển Dụng Hải Phòng trong bất kỳ cách hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của Tuyển Dụng Hải Phòng, ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của Tuyển Dụng Hải Phòng, chức năng của trang web Tuyển Dụng Hải Phòng, cơ sở dữ liệu hồ sơ Tuyển Dụng Hải Phòng, gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào cơ sở dữ liệu hồ sơ.31. Bất cứ trường hợp vi phạm nào trong các điều khoản tại Thỏa thuận sử dụng này, bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).

 

 

 

F. BỒI THƯỜNG 

32. Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi cùng Tuyển Dụng Hải Phòng khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn cả án phí) có liên quan tới hoặc phát sinh do sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận và/hoặc sử dụng website  tuyendunghaiphong.vn hay các website internet khác đến hoặc từ  tuyendunghaiphong.vn hoặc truyền nội dung bất kỳ trên  tuyendunghaiphong.vn. Trong các trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật chúng tôi có thể tham gia tố tụng, khiếu kiện hoặc đàm phán nhưng không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra và giải quyết cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng nếu chúng tôi không đồng ý bằng văn bản trước đó.33. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn

 

 

G. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ ĐẢM BẢO 

34. Việc truy cập và sử dụng website Tuyển Dụng Hải Phòng do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm, chi phí sử dụng (nếu có) về các thông tin bạn cung cấp trên  tuyendunghaiphong.vn.35. Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng v.v.) trên  tuyendunghaiphong.vn nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của  tuyendunghaiphong.vn.36. Tuyển Dụng Hải Phòng không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của  tuyendunghaiphong.vn


37. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin  tuyendunghaiphong.vn ghi rõ là bảo mật mới được  tuyendunghaiphong.vn bảo mật.38. Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba. Trong bất kỳ trường hợp nào,  tuyendunghaiphong.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của  tuyendunghaiphong.vn ngay cả khi  tuyendunghaiphong.vn đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.39. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Tuyển Dụng Hải Phòng và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Các dịch vụ được cung cấp cho bạn "như đang có" và chúng tôi từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ dạng nào, được hàm ý hoặc công bố, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các bảo hành về khả năng bán sản phẩm, sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, và sự không vi phạm.40. Tuyển Dụng Hải Phòng không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác,ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.41. Bạn đồng ý rằng bản Thỏa thuận sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.42. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Thỏa thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.43. Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Thỏa thuận sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực.44. Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu.45. Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Thỏa thuận sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

 

 

 

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

 

Tuyển Dụng Hải Phòng tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những Thỏa thuận sử dụng và quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi. Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng trên website Tuyển Dụng Hải Phòng có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

 

 

I. Mật khẩu và bảo mật 

Khi bạn đăng ký sử dụng trang web Tuyển Dụng Hải Phòng, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản có mật khẩu. Chúng tôi khuyến nghị bạn giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tới số hotline 0913106131

Khi Tuyển Dụng Hải Phòng phát hiện bạn có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Tuyển Dụng Hải Phòng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể khóa tài khoản của bạn.

Khi bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng.

Trường hợp bạn mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Tuyển Dụng Hải Phòng, bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh và chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Tuyển Dụng Hải Phòng trong trường hợp Tuyển Dụng Hải Phòng có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website  tuyendunghaiphong.vn có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

 

 

II. Thông tin và dữ liệu người sử dụng 

Bằng việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng dịch vụ tại trang web Tuyển Dụng Hải Phòng, bạn đồng ý để Tuyển Dụng Hải Phòng, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ phần mềm Tín Nghĩa  có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website Tuyển Dụng Hải Phòng, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi có về bạn thông qua quá trình bạn đăng ký hoặc sử dụng Cookies để lưu và theo dõi thông tin về bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

(Giải nghĩa Cookies: Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Thông qua cookie: 
a. Chúng tôi nắm được các thông tin từ bạn tại lần cuối cùng của bạn truy cập website.
 
b. Lưu theo yêu cầu của bạn hoặc lưu thông tin truy cập lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi
 
c. Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này.)

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của  tuyendunghaiphong.vn. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website  tuyendunghaiphong.vn hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ phần mềm Tín Nghĩa , hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty CP Kỹ thuật công nghệ phần mềm Tín Nghĩa. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website Tuyển Dụng Hải Phòng hay các tài sản khác của Công ty CP Kỹ thuật công nghệ phần mềm Tín Nghĩa.

Để là cầu nối giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc, hồ sơ của Người tìm việc và Thông tin tuyển dụng của Nhà tuyển dụng được hiển thị trên website Tuyển Dụng Hải Phòng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ 3 cố tình lấy thông tin của người dùng bất hợp pháp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi. Bên thứ 3 sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và xâm phạm tài sản của chúng tôi (bao gồm tất cả các nội dung trên website Tuyển Dụng Hải Phòng).

Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

 

 

III. Bạn có thể truy cập, cập nhật và xóa thông tin của bạn như thế nào? 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi bạn đăng nhập vào website Tuyển Dụng Hải Phòng.

 

 

HỢP TÁC

Cám ơn bạn đã ghé thăm website  tuyendunghaiphong.vn – Cổng thông tin việc làm của chúng tôi!

Tuyển Dụng Hải Phòng mong muốn hợp tác với toàn thể các quý tổ chức, doanh nghiệp và đối tác truyền thông trong, ngoài nước có cùng sự quan tâm đến thị trường lao động, việc làm Việt Nam. Tuyển Dụng Hải Phòng hiện có nhiều chương trình và mô hình hợp tác phong phú phù hợp với từng đặc thù và nhu cầu riêng.

Đừng ngần ngại liên hê ngay với Tuyển Dụng Hải Phòng theo thông tin sau:

Email: [email protected]

Mobile: 0913 106 131
 Việc làm cần tuyển gấp