Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Huy
Giới thiệu:
Công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển
Xem thêm
Địa chỉ:
619+621 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Quy mô:
500-1000 người

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp