Thông tin công ty

Tên công ty:
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng
Giới thiệu:
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập với nhiệm vụ chính: thực hiện các dịch vụ công giúp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn thành phố; Thẩm định, Giám định kỹ thuật chất lượng sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu của doanh nghiệp; Chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực và phạm vi được phép chứng nhận theo quy định của pháp luật
Xem thêm
Địa chỉ:
Số 240 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quy mô:
Chưa cập nhật.

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp