Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty CP Giám Định - Thẩm Định Đông Nam Á - DONAVA
Giới thiệu:
DONAVA là doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012; Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ… Và được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
Luôn hướng tới chuẩn mực cao nhất về chất lượng trong từng sản phẩm, DONAVA không ngừng xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ…, áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến để phục vụ khách hàng theo phương châm:
“Nhanh chóng – Chính xác – Độc lập – Khách quan”
Chi tiết về doanh nghiệp vui lòng truy cập website: http://donava.com.vn hoặc http://thamdinhgiahaiphong.com
Xem thêm
Địa chỉ:
Số 194 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quy mô:
Chưa cập nhật.

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp