Thông tin công ty

Tên công ty:
BLACK COFFEE
Giới thiệu:
CAFE BLACK COFFEE 270 Đà Nẵng- Ngô Quyền -Hải Phòng

Xem thêm
Địa chỉ:
270 Đà Nẵng - Ngô Quyền -Hải Phòng
Điện thoại:
0888971258
Quy mô:
Dưới 20 người

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp