Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty cổ phần Vận tải và thương mại Xuân Trường Hai
Giới thiệu:
Chưa cập nhật.
Xem thêm
Địa chỉ:
783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng
Quy mô:
Chưa cập nhật.

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp