Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty TNHH An Thịnh
Giới thiệu:
Chưa cập nhật.
Xem thêm
Địa chỉ:
Km 2 đường 355 Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại:
0225.3633.668
Quy mô:
200-500 người

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp