Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty cổ phần hệ thống điện Hải Thành
Giới thiệu:
Chưa cập nhật.
Xem thêm
Địa chỉ:
lô 289 Anh Dũng 5, Dương Kinh, Hải Phòng
Quy mô:
20-50 người

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp