Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long
Giới thiệu:
Chưa cập nhật.
Xem thêm
Địa chỉ:
Số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:
02253.769.524
Quy mô:
200-500 người

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp