Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty TNHH GIE Việt Nam
Giới thiệu:
Chưa cập nhật.
Xem thêm
Địa chỉ:
số 169/193 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Quy mô:
Chưa cập nhật.

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp