Thông tin công ty

Tên công ty:
Công Ty TNHH 216 Việt Nam
Giới thiệu:
Chưa cập nhật.
Xem thêm
Địa chỉ:
215 Thiên Lôi - Lê Chân - Hải Phòng
Quy mô:
Chưa cập nhật.

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp