Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty THHH PTTM & DV Đỗ Gia
Giới thiệu:
Chưa cập nhật.
Xem thêm
Địa chỉ:
Số 116 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:
0946964689
Quy mô:
Chưa cập nhật.

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp