Thông tin công ty

Tên công ty:
Khách sạn star
Giới thiệu:
Chưa cập nhật.
Xem thêm
Địa chỉ:
16 Đồng Thiện, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại:
Chưa cập nhật.
Quy mô:
Chưa cập nhật.

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp