Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty cổ phần dịch vụ Bảo vệ - vệ sỹ Nam Hải HPS
Giới thiệu:
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Nam Hải HPS được thành lập và được phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam. Được sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 23/11/2019.

· ( Nam Hai HPS Security Service Joint Stock Company was established and allowed to operate in the field of security services throughout the territory of Vietnam. The company was granted certificate of business registration by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on November 23, 2019.)

· Với tiêu chí “An toàn của Bạn là Thành Công của Chúng tôi”. Công ty C P dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Nam Hải HPS được thành lập trên cơ sở tuyển chọn sàng lọc những CBNV có tố chất đạo đức tốt, nhiều năm dày dạn kinh nghiệp quản lý, đã làm việc ở các Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ có uy tín trên lãnh thổ Việt Nam. Nam Hải HPS luôn lấy yếu tố con người lên trên hết, tiêu chuẩn, đạo đức, chất lượng và chuẩn mực được Nam Hải HPS lựa chọn là:

“ ĐẠO ĐỨC – SỨC KHỎE – CHUYÊN MÔN – NGHIỆP VỤ”.

· ( With the criterion "Your safety is our success". Nam Hai HPS Security Services Joint stock Company was established on the basis of selecting and recruiting employees with good ethics, many years of management experience, who have worked in business companies, reputable security services on Vietnamese territory. Nam Hai HPS always takes the human element first, the standards, ethics, quality and standards chosen by Nam Hai HPS are)

“ETHICS - HEALTH - PROFESSION - OPERATION”.

· Để đáp ứng được các yêu cầu này đối với từng CBNV, Nam Hải HPS SECURITY đã áp dụng ngay hệ thống quản lý chất lượng từng bước xây dựng Nam Hải HPS đạt chuẩn theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001. Tuân thủ từ Quy trình tuyển dụng, lựa chọn, sàng lọc, đào tạo, huấn luyện, thực hiện và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ định kỳ thường xuyên.

· ( To meet these requirements for each employee, Nam Hai HPS SECURITY has immediately applied the quality management system to gradually build Nam Hai HPS to meet the standards of ISO 9001 Quality management process. The process of recruitment, selection, screening, training, coaching, implementation and retraining has been improving professional skills regularly )

· Với tiêu chí trên Nhân viên của Nam Hải HPS SECURITY được hình thành bởi những người đã có nhiều năm kinh nghiệm và công tác trong các lĩnh vực Bảo vệ chuyên nghiệp, an ninh điều tra, sỹ quan quân đội.Đặc biệt hơn nữa Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ cấp quản lý nghiệp vụ đã từng tham gia quản lý điều hành nhiều công ty bảo vệ chuyên nghiệp.

· ( With the above criteria, staffs of Nam Hai HPS SECURITY is formed by people who have many years of experience and work in the fields of professional security, investigation security, military officers. The board of directors and the staff of professional management have been involved in the management and operation of many professional security companies )

· Nhân viên của Nam Hải là những vệ sỹ trẻ tuổi, có sức khỏe tốt, có chuyên môn, yêu nghề. Luôn mong muốn gắn bó với Công ty. Họ được tuyển và lựa chọn từ các chiến sỹ bộ đội, công an nghĩa vụ đã hoàn thành nghĩa vụ trong các lực lượng vũ trang. Được huấn luyện đào tạo cơ bản ngay từ ban đầu, có phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, nắm bắt tốt về chuyên môn nghiệp vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình với khách hàng, coi trọng tính kỷ luật và gìn giữ thông tin bí mật tuyệt đối an toàn.

Là.” TRÁCH NHIỆM – KỶ LUẬT – TRUNG THÀNH – CHẤT LƯỢNG”>

· ( Nam Hai's employees are young bodyguards, good health, professional, and job-loving. Always desire to work with the Company. They are recruited and selected from the army soldiers and police officers who have fulfilled their obligations in the armed forces, trained in basic training right from the beginning, having good moral qualities, strict discipline, a good grasp of professional skills, always reporting his sense of responsibility to customers, attaching importance to discipline and keep confidential information absolutely safe.)

We are “RESPONSIBILITY - DISCIPLINE - LOYALTY – QUALITY”
Xem thêm
Địa chỉ:
172A, Quỳnh Cư 3, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:
0962781410
Quy mô:
50-100 người

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp